Contact us

Contact:Simon Ye, Steven Liu, Jalen Fan

Tel:86-10-64222845、64276847、64223314

Fax:86-10-64217428、64219324、64225384

E-mail : yxm@agrochemshow.com; liuyang@agrochemshow.com;